Cá mòi kho nhừ

Chua thanh – Cay nhẹ – Thơm Lừng – Bùi Béo